Forretningsordener

FKI's vedtægter er ret enkle og sigter mod at sørge for, at foreningen under ét kan fungere og virke efter sit formål.
Der ud over har vi også forretningsordenerer og retningslinier, der regulerer særlige forhold omkring FKI, eks. dirigentens hverv og styring af generalforsamlingen, de forlkevalgte revisorers tilgang til bogholderi og regnskab, samt betyrelsens arbejde.
Alle forretningsordener og retningslinier kan ses herunder.

PDF icon Forretningsorden for Dirigent.pdf PDF icon Retningslinjer for Folkevalgt revisor.pdf PDF icon Forretningsorden bestyrelsen.pdf PDF icon Retningslinier udvalg.pdf