FKI Generalforsamling 2021

Dagsorden og program for generalforsamlingen, der afholdes torsdag den 28. april 2022, kl. 17.15 - 20.00 finder du på linket herunder:

Generalforsamling for året 2021

Har du forslag, du ønsker, vi skal behandle på generalforsamlingen (punkt 5 på dagsordenen), skal forslaget være formanden i hænde senest 8 hverdage forinden, på mail: FKI@frederikshavn